Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Räntor, valuta, priser och kurser

Internationell handel

Fyra kvinnor står vid ett bord med karta, iPad, kaffemuggar, kamera på och planerar en resa

Cash management, riskhantering och rätt typ av finansiering. Utlandsaffärer är ofta komplexa till sin natur, men innebär samtidigt stora affärsmöjligheter. Med oss som affärspartner får ni tillgång heltäckande banktjänster och produkter - oavsett var ni har er verksamhet.

Vilka behov har ert företag?

Smidiga betalningslösningar

I rådgivningen kring cash management ligger fokusen på effektiva lösningar utifrån era behov och önskemål - inte enskilda produkter. Tillsammans hittar vi smidiga betalningslösningar för er verksamhet.

Konton för en god utveckling

Att ha tillgång till konton i utlandet, valutakonton och cash pool solution är viktigt för att hantera er likviditet på bästa möjliga sätt. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Valutahantering

Vid utlandsaffärer uppkommer ofta valutaflöden i annan valuta. Vi har flertal produkter och tjänster som hjälper er hantera er valuta och valutarisk på ett effektivt vis.

Kontakta er kundansvarig eller bankkontor för att höra mer.

Flexibel finansiering

Utlandsaffärer betyder ofta nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa er med allt från mindre inköp till finansiering av fastigheter. Läs mer om vår exportfinansiering och rörelsekrediter.

Trade finance

Är risken att din affär påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din affärskontakt.

Varför välja oss som partner?

  • Fullsortimentsbank på våra hemmamarknader

    Vi är en fullsortimentsbank på våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen med lång erfarenhet av den internationella marknaden.

  • Filialer med ett brett utbud

    Vi har ett brett erbjudande av produkter och tjänster på våra filialer i Finland, Kina, Norge och USA. 

  • Ingår i internationell Cash Management-nätverk

    Vi ingår i ett internationellt CM-nätverk och samarbetar med ett flertal större europeiska banker för att erbjuda rationell penninghantering över gränserna. Detta gör att ni kan få samma goda service även i länder där vi inte har några kontor.

SEPA - Single Euro Payment Area

SEPA ger privatpersoner, företag och andra aktörer samma möjlighet att betala och få betalt mellan EU/EES länder som idag finns inom respektive EU/EES land. Det vill säga - snabbt, enkelt och säkert. Du hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Mer information

Valutakurser

Indikativa kurser för betalningar i utländska valutor.

IBAN-BIC

Räkna ut IBAN och se adress för BIC.