Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Male hands writing on linen cloth - small business

Företag och föreningar 

Konto Ränta
Företagskonto  
Mer än 250.000 kr 0 %
100.000-250.000 kr 0 %
upp till 100.000 kr 0 %
Skogskonto 0,75 %
Placeringskonto Företag 0 %

Penningmarknadskonto

Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) -0,250 % -0,050 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) -0,340 % -0,190 %
(3) SWB BAS (BARI/BARU) -0,310 % -0,160 %
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning -0,196 %

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.