Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Räntor, valuta, priser och kurser

Premieuppehåll och tjänstledighet

Du kan göra premieuppehåll under en begränsad tid vid till exempel föräldraledighet, militärtjänstgöring eller studier. Det går även att göra premieuppehåll i pensionssparandet av andra skäl.

Anmäl tjänstledighet och premieuppehåll

Du registrerar premieuppehåll för pensionssparandet i internetbanken. Eventuella riskförsäkringar till exempel sjuk-, olycksfall- och livförsäkring fortsätter att gälla och faktureras som vanligt.

  1. Logga in i internetbanken
  2. Gå då in under pension – pensionsplan
  3. Välj aktuell pensionsplan
  4. Klicka på Premieuppehåll

Har du inte tillgång till internetbanken?

Fyll i och skicka in blanketten till Swedbank Försäkring.
Anmäl tjänstledighet och premieuppehåll (pdf)

 

Premieuppehåll för både både pensionssparande och riskförsäkringar

Om du önskar premieuppehåll för både pensionssparande och riskförsäkringar till exempel sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring, olycksfallsförsäkring, TGL, sjukvårdsförsäkring och individuell livförsäkring behöver du kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad gäller vid olika typer av tjänstledighet?

Vid tjänstledighet som har stöd av lagen kan du göra ett premieuppehåll under en begränsad tid. Premieuppehåll kan beviljas när som helst under försäkringstiden, förutsatt att minst en månadspremie är betald. 

Föräldraledighet

Om den anställde är tjänstledig på grund av föräldraledighet tillåts premieuppehåll under 18 månader.

 

Militärtjänstgöring

Om den anställde är tjänstledig på grund av militärtjänstgöring tillåts premieuppehåll under 12 månader.

 

Studier

Om den anställde är tjänstledig på grund av studier tillåts premieuppehåll under 12 månader.

 

Övrigt premieuppehåll

Du kan göra premieuppehåll i pensionssparandet av andra skäl. En anmälan om premieuppehåll i övrigt kan göras för max 12 månader under en period om 36 månader.
Logga in och anmäl premieuppehåll

Vanliga frågor