När ska jag deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600. Din ansökan om anstånd måste Skatteverket ha fått in senast 2 maj.

Förseningsavgiften för en enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas om du är mer än tre månader sen och tredubblas efter fem månader.

E-deklarera

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du kan importera direkt till din elektroniska NE-blankett. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du loggar sedan in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänner deklarationen.

Så hanterar du coronastöden

De flesta coronastöd anses vara så kallade näringsbidrag, som är skattepliktiga.

Har du fått stöd ska du ta upp det i deklarationen det beskattningsår då du fick beslut om stödet. Om stödet avser att täcka kostnader som du hade beskattningsår innan, kan du välja om du vill ta upp stödet det året eller det beskattningsår när du fick beslut om stödet. Möjligheten att välja finns för att du ska kunna matcha stödet mot kostnaderna. Avdrag för återbetalning av skattepliktigt coronastöd gör du det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt gjordes.

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket

Gör avdrag för pensionssparande

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till egna pensionsförsäkringar och eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (483 000 kr inkomstår 2022).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

Har du bra resultat i din enskilda firma eller ditt handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder.

Skattereduktion för inköp av inventarier

Köpte du inventarier 2021, som levererades och fortfarande fanns i verksamheten 31 december 2022? Då kan du få en skattereduktion på 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde i årets deklaration.

Skattereduktionen gäller både för enskild firma och aktiebolag. I handelsbolag är det delägarna som har rätt till skattereduktionen, om handelsbolaget köper inventarier. Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i årets deklaration kan du i stället utnyttja den i nästa års deklaration.

Du yrkar skattereduktionen i inkomstdeklarationen, vilket gör att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021 | Skatteverket

Viktigt om Skogskonto*

Har du haft stora intäkter från skogsavverkningar under året, kan du fördela ut dem på flera år genom att göra avsättningar till Skogskontot. Det du sätter in på Skogskontot får du göra avdrag för i näringsverksamheten, men avdraget får inte leda till underskott. Därför är det klokt att göra insättningen först när bokslutet är klart och du vet vilket överskott som går att använda. Du kan sätta in pengar på Skogskontot fram till den dag du ska lämna din deklaration (se ovan). Innan bokslutet är klart kan du tillfälligt sätta in pengarna från avverkningen på ett Skogslikvidkonto, där räntan är densamma som på Skogskontot (2,45 procent, mars 2023).

Skogskonto - få en jämnare inkomst och lägre marginalskatt - Häradssparbanken