Vad menas med Bull-certifikat?

Bull-certifikat skapar avkastning vid prisuppgång på den underliggande marknaden. Med ett Bull-certifikat tjänar man alltså pengar om marknaden stiger. Lämpligt för t.ex för dig som är köpare av spannmål eller drivmedel och som med Bull-certifikat delvis kan kompensera dig mot prisuppgångar.

Vad menas med Bear-certifikat?

Bear-certifikat skapar avkastning vid prisnedgång på den underliggande marknaden. Med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Bearcertifikat kan därmed vara lämpigt för t.ex dig som spannmålsodlare som vill skydda dig mot eventuella prisnedgångar i marknaden.

Vad menas med hävstång?

Hävstång innebär att till exempel ett Bull-certifikat på daglig basis, stiger mer än uppgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir, beror på vilken hävstång du väljer. Swedbank erbjuder flera certifikat med olika hävstång.

 

Väljer du exempelvis ett Bull-certifikat med hävstång 4 innebär det att när underliggande tillgång stiger med 1 procent under en dag, stiger Bull-certifikatet i värde med 4 procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 8 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Bull-certifikatet med 4 gånger den dagliga utvecklingen.

Fungerar denna tjänst lika bra som en termin?

Bull- och Bear-certifikat med hävstång har den stora fördelen att vara enkla och lättillgängliga att handla. Kapitalbehovet för produkten är känd vid köpetillfället av produkten, till skillnad från terminer som har ett varierande likviditetsbehov. Däremot följer Bull- och Bear-certifikat inte marknaden på ett lika exakt sätt som terminer och långsiktiga innehav kan bli ofördelaktiga. För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om denna och andra risker, redovisar vi tre olika scenarion i produktbladen som finns kopplade till varje enskilt certifikat. Produktbladen hittar du under Aktuella erbjudanden.

Vad ska man tänka på när man går in i en prissäkring?

Diskutera gärna med din rådgivare och enas om hur mycket risktagande som är lämpligt.

Kan man se denna tjänst som ett sätt att tjäna pengar på?

Att spekulera i råvaror är både kapitalkrävande och riskfyllt. Teoretiskt sett går dessa verktyg också att använda för ren spekulation, men det är inte huvudsyftet.

Vad krävs för att börja handla?

Innan handel kan starta behöver du upprätta en värdepappersdepå (av samma typ som när man handlar med aktier) och att du i samarbete med din rådgivare räknar fram hur mycket kapital som krävs för den planerade handeln. All handel sker i internet- eller mobilbanken. Tjänsten tillhandahålls tyvärr inte via telefonbanken.

Hur fungerar tjänsten?

Produkterna handlas genom internet- eller mobilbanken företag. Där kan du även enkelt följa prisutveckling, läsa analyser med mera.