Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, som visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande.

Skogsbarometern 2013 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)