Årets Lantbruksbarometern visar på stor geografisk spridning med stora toppar och dalar i landets olika områden. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad gäller lönsamhet och framtidstro. Undersökningen är gjord av Swedbank och sparbankerna tillsammans med LRF Konsult.

Material:

Lantbruksbarometern 2014 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Pressmeddelande regionsvis (pdf)