Utbildningen tar bland annat ta upp skattefrågor, ägarskifte, arrendeavtal och avskrivningar samt skillnader mellan bokföringsmässiga beslut och skattemässiga beslut.