Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdom och olycksfall

I Swedbank Pensionsplan ingår normalt både premiebefrielse och sjukförsäkring som ger ersättning vid längre sjukskrivningsperioder. Man kan också komplettera med sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

När en försäkrad blir sjuk eller råkar ut för en olycka, utfaller vanligtvis både premiebefrielse och sjukförsäkring. Kontrollera i personens försäkringsbesked vilken omfattning han eller hon har i sin försäkring. Vissa sjukdomar och olycksfall omfattas inte av försäkringen, se försäkringsvillkor.

Sjukvårdsupplysning och vårdplanering sjukvårdsförsäkring

Folksam ömsesidig sakförsäkring

0771-968 636