En premiesammanställning skickas till betalaren (v.3) där inbetalade premier under året redovisas. Samtidigt skickas ett årsbesked (v.6-10) till den försäkrade där värdeutvecklingen på sparandet framgår.