Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Räntor, valuta, priser och kurser

Ändrad lön

Ålder och lön ligger till grund för både premier (avgifter) och förmåner i Swedbank Pensionsplan. En löneändring görs enklast i internetbanken företag.

Så anmäler du ändrad lön

Löneändringar direkt i internetbanken

Du registrerar enkelt löneändringarna direkt i internetbanken när som helst under året. 

Löneändring med filinläsning

I nya versionen av internetbanken kan du också välja att läsa in löneändringarna med filinläsning. Gå då in under pension – pensionsplan, välj aktuell pensionsplan, ändra löner och löneändring på fil.

  • Du skapar en fil av typen CSV (UTF-8).
  • En mall finns att ladda ner eller så använder du en egen fil.
  • I Excel är det enkelt att konvertera filen till CSV.
  • Informationen som behöver finnas med i filen är personnummer, ny årslön samt datum då ändringen ska börja gälla. 

Instruktion löneändring med filöverföring (pdf)

Om ändring inte görs via internetbanken används följande blankett:

Anmälan om ny lön (pdf)

Vad händer när lönen höjs?

Vid en löneförhöjning korrigeras automatiskt sparande, sjukförsäkringsförmåner och premiebefrielsebelopp förutsatt att den försäkrade är fullt arbetsför.

Den som är fullt arbetsför har rätt att höja försäkringsbeloppet med högst 10 procent per år om premien är ett fast belopp eller med högst 15 procent (20 procent för anställd som inte är Företagare) om premien är bestämd i procent av lön eller inkomst. Se Hälsoprövningsregler för mer information.