Ändrade in- och utlåningsräntor

Den 22 maj 2023 justerar Häradssparbanken sina räntor. Det sker med anledning av Riksbankens senaste höjning av reporäntan.

Räntor som påverkas är följande:

  • Inlåningsräntan på sparkonton så som E-sparkonto, E-sparkonto Företag, Sparandekonto, Sparkapitalkonto, Strandakonto, samt Ungdomssparkonto höjs med 0,50 procentenheter.
  • Inlåningsräntan på Strandakontot höjs med 0,70 procentenheter.
  • Inlåningsräntan på Sparbankskontot höjs med 0,40 procentenheter.
  • Inlåningsräntan på skogskonto och skogslikvidkonto höjs med 0,50 procentenheter.
  • Utlåningsräntan för kontokrediter och konsumtionslån samt byggkreditiv för privatpersoner höjs med 0,50 procentenheter.
  • Utlåningsräntan för kontokrediter och lån till företag med administrativ bestämd ränta höjs med 0,50 procentenheter.