Autocallbevis har en maximal löptid som vanligtvis är mellan ett och fem år. Produkten inlöses dock i förtid om villkoren för förtidsinlösen uppfylls på ett visst avläsningsdatum som oftast är hel- eller halvårsvis. Villkoren för förtida inlösen varierar mellan olika Autocallbevis och kan exempelvis vara att kursen för en korg med aktier ska vara högre än startkursen. Om inte villkoren för förtidsinlösen är uppfyllda på en viss avläsningsdag fortsätter produkten att löpa till nästa avläsningsdag, då proceduren upprepas.

Autocallbevis ger möjligheten till en förutbestämd avkastning som utbetalas i form av kuponger. Kupongerna ger placeraren möjlighet till årliga utbetalningar om marknaden utvecklas sidledes, stiger och ibland även sjunker. Dessutom ges ofta möjlighet att erhålla uteblivna kupongutbetalningar efterföljande år om villkoren då är uppfyllda.

Vanligtvis erbjuds Autocallbevis med ett villkorat skydd ned till en viss nivå, den så kallade riskbarriären. Dock upphör detta kursfallsskydd om riskbarriären underskrids och återbetalningen på förfallodagen blir då nominellt belopp minskat med nedgången i underliggande marknad.

Placeraren ska vara medveten om att hela eller en del av nominellt belopp kan gå förlorat. Observera att detta är en allmän information om Autocallbevis, villkor för ett specifikt Autocallbevis hittar du i respektive produktblad.