Verifieringsprocess

  1. Kunden eller Kundens förälder/förmyndare ringer in till Affinion.
  2. Om Kunden ringer in själv tar vi emot information och personupplysningar.
  3. Om en förälder/förmyndare ringer in, tar vi emot information och personupplysningar på Kunden och föräldern/förmyndaren. Vi inhämtar också information om vilken relation den som ringer oss har till Kunden. Om Kunden är över 13 år måste Kunden signera en samtyckesblankett eller ge muntligt samtycke över telefon.
  4. Om den som ringer in inte är Kunden själv så måste det vara en förmyndare/förälder till Kunden.
  5. Vi registrerar ärendet och skickar ett mail till Kunden och/eller förälder/förmyndare enligt överenskommelse. I mailet finns information om vad vi kan hjälpa till med och vilken typ av information och dokumentation vi behöver få från Kunden. T.ex. URL/länk till det som ska tas bort från nätet. Information och dokumentation från Kunden som innehåller personupplysningar, som t.ex. fullmakt, kopia av id-handling eller polisanmälan, måste skickas till oss via post eller via ASP (Affinion Secure Platform).
  6. Om nätsidan/företaget vi kontaktar kräver fullmakt måste både Kunden och en förälder/förmyndare signera fullmakten om Kunden är under 13 år. Om Kunden är över 13 år behövs bara Kundens underskrift samt en kopia av id-handling till den signerade fullmakten.