Häradssparbanken har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: 

Ostkustens Risk & Compliance

Box 322, 593 24  Västervik

Eller mail: dataskyddsombud@oroco.se