Utbyteskort får du när giltighetstiden snart går ut på ditt kort eller för att du av någon anledning har beställt ett nytt kort.

  1. Kontrollera att namnuppgifterna på kortet stämmer.
  2. Skriv din namnteckning på kortets baksida.

 

PIN-kod

  • Om utbyteskortet är ett bankkort Business så behåller du samma PIN-kod som du hade till ditt gamla kort.
  • Har ny PIN-kod valts i samband med beställningen, kommer du få ett brev hem med PIN-kod några dagar efter att du fått ditt nya kort.
  • Om utbyteskortet är ett Visa Business Card där giltighetstiden gått ut så behåller du samma PIN-kod som du hade till ditt gamla kort.
  • Om utbyteskortet är ett Visa Business Card och beställts av dig eller ditt företag kommer du få hem ett brev med PIN-kod några dagar efter att du fått ditt nya kort.