Så här fungerar SPAX Nu

SPAX Nu är en placering där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination.

SPAX Nu är återbetalningsskyddad vilket innebär att du på återbetalningsdagen får tillbaka det nominella beloppet reducerat med förvaltningsavgiften (som är maximalt 1,05 procent per år). Avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktiemarknaden. Går den underliggande marknaden bra får du mer pengar tillbaka. Går den sämre får du ändå tillbaka det återbetalningsskyddade beloppet.

Löptiden för en SPAX Nu kan vara allt från sju månader till åtta år. Om du vill sälja din SPAX Nu i förtid gör du det till rådande marknadspris på andrahandsmarknaden.

Våra SPAX är registrerade hos Euroclear Sweden AB och tas upp till handel på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products där även kurser publiceras.

Kurser Strukturerade produkter

Risker

Före en investering i SPAX är det viktigt att du sätter dig in i de risker som berör placeringsformen.  

Läs mer om Risker

Vad kostar en placering i SPAX Nu?

Kostnaden för en placering i SPAX Nu består av en förvaltningsavgift på maximalt 1 procent av nominellt belopp per år samt ett courtage på maximalt 1,5 procent av investerat belopp. 

Läs mer i en fullständig prislista här