Tillgänglighet

Öppnas på Häradssparbankens kontor i Mönsterås

Gäller för

Privatpersoner som är helkunder* i Häradssparbanken och max ett konto per person

Insättning

Får enbart ske genom automatisk överföring på högst 2 000 kr per kalendermånad

Uttag

Fria uttag

Garanti

Omfattas av statlig insättningsgaranti 

*/ inkomst/pension, sparande och betaltjänster i Häradssparbanken