Varför ska jag spara i Humanfond?

Att spara i Humanfond är långsiktigt och ansvarsfullt. Fonden ger dig som sparare möjlighet att trygga din framtid samtidigt som du investerar i bolag som ligger i framkant för att möta de hållbarhetsutmaningar vi står inför, både genom sin egen verksamhet och genom sina produkter och tjänster. Du sparar också med hjärtat och gör med organisationernas hjälp en betydelsefull insats för dina medmänniskor, miljö och natur.

Varför är hållbarhetsfrågor viktiga?

Vi tror på att investera i bolag som strävar efter att anpassa sig till morgondagens samhälle och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter. Hållbarhetsfrågor är också ett sätt att hantera risk. Humanfond fokuserar på att investera i bolag som Swedbank Robur bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och en bättre värld. Fonden klassas som mörkgrön enligt EU:s regelverk SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Vilka företag får ingå i Humanfond?

Humanfond investerar globalt i flera olika geografiska regioner. Vår övertygelse är att det är bolag som bidrar till en bättre värld som är framtidens vinnare. Och genom att investera i bolag som bidrar att uppnå FN:s globala mål investerar vi inte bara i bra bolag, utan även i bolag som prioriterar hållbarhet och faktiskt satt det högst på sin agenda. Med tanke på Swedbank Humanfonds syfte, att ge tillbaka till välgörenhetsorganisationer, känns ju det som en självklarhet att fonden ska förvaltas med just målet att bidra till en bättre värld även genom bolagen vi investerar i.