Skip to content

Finansiell hälsa – för ett tryggare och friare liv

Family and friends having a picnic in the garden

Med koll på ekonomin kan man öka sin trygghet och frihet. Vårt index för finansiell hälsa mäter människors förmåga och kunskap om vardagsekonomi, sparande, lån och ekonomisk trygghet.

Det här är finansiell hälsa

 

Vårt index tar avstamp i FN:s definition av ekonomisk hälsa: ”att känna sig trygg i sin privatekonomi, att ha kontroll, motståndskraft och ekonomisk frihet”:
 

  • En privatekonomi som varje månad innebär högre inkomst än utgifter

  • Försäkringar som skyddar privatekonomin, som a-kassa och hemförsäkring

  • En sparbuffert på två månadslöner efter skatt eller mer

  • Ett sparande för en önskad levnadsstandard som pensionär

  • En hanterbar skuldnivå med marginaler för ränteuppgångar och sämre ekonomi

  • Kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin privatekonomi

     

Mer om finansiell hälsa ur rapporten