I Aktie-TV görs en resa runt jorden för att ta pulsen på de olika världsdelarna. Vi gör fördjupningar i bankens investeringsstrategi, diskuterar aktiemarknaden och aktuella branscher/investeringsteman. Självklart lyfter vi också intressanta bolag och fonder som analyseras samt ger en aktuell syn på konjunkturen, räntor och mycket annat.

I höstens Aktie-TV medverkade vd:arna för Holmen, Trelleborg, PEAB samt Storytel som gav sin syn på utvecklingen av bolaget och hur de ska växa framåt. Bolagsanalytiker från Kepler Cheuvreux kommenterade sin analys och rekommendation för respektive bolag. Från Robur berättade förvaltaren Jens Barnevik om varför småbolag är så intressanta på Emerging Markets. Vi träffade också Henrik Nyblom förvaltare av Ny Teknik samt Henrik Johansson, VD Unga Aktiesparare som tillsammans med bankens ungdomsansvarige, Tove Zander, pratade om varför man ska spara i aktier när man är ung.

Swedbanks privatekonom berättade om varför pensionssparande är så viktigt och hur man kommer igång med sitt sparande. Våra strateger diskuterade Investeringsstrategin, aktiemarknaden, hur man ska fördela sina pengar i ett sparande och temperaturen på marknaden.

När vårens gäster börjar bli klara kommer denna sida att uppdateras löpande.

Kolla på höstens program
Höstens program samt bonusmaterial med hela intervjuer med de medverkande och annat finns på Aktiellt. En direktlänk till höstens program finns här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.