Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Räntor, priser och kurser

Innan ett köp – jämför avgift för valutaväxling

Här kan du jämföra vår avgift för valutaväxling mot Europeiska Centralbankens (ECB) växelkurs vid växling mellan en EES-valuta och svenska kronor när transaktionen görs i ett EES-land*.

Avgiften som visas i kalkylatorn är det påslag i procent som motsvarar vårt valutaväxlingspåslag jämfört med ECB:s referensväxelkurs. Valutaväxlingspåslaget är inkluderat i det svenska beloppet som belastar ditt konto.

Tänk på att valutaväxlingskursen sätts den dagen då transaktionen behandlas och att det kan vara en annan dag än den du gör transaktionen.

Tips: Jämför kostnaden med den som butiken tar när du erbjuds att betala i svenska kronor utomlands.

*EES-land = land som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Frågor och svar