Hoppa till textinnehållet

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser. Det ger också en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen. Här får du tips som bäddar för en bra start.

Barn är olika och mognar vid olika ålder, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– Prata också gärna med dina barn om vad saker kostar, till exempel mat och kläder, nöjen, bostad och resor. Berätta också hur man kan göra en budget för att få koll.

En annan sak som är viktig att tänka på är det här med ge pengar tycker Arturo.

– En gåva är något man får när man fyller år eller vid jul. Men om man däremot gör något extra, som att klippa farmors gräsmatta eller städa vinden kan man få någon extra ersättning för det. Veckopengen eller månadspengen ska inte vara ett verktyg för att få sina barn att göra saker som kan kännas självklara, som att borsta tänderna eller städa sitt rum.

 1. Kom överens med ditt barn om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga vardagsrummet eller hjälpa till med matlagning?

 2. Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko- eller månadspeng. På så sätt lär sig barnet att hushålla med pengar och förstå pengars värde.

  Guide - Så kan du hjälpa ditt barn att hantera pengar

 3. När barnet blir äldre – höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för exempelvis kläder, nöjen och spel.

  I början är veckopeng bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

  Veckopeng eller månadspeng? Lyssna på vår podd Låt oss prata!

 4. Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare.

 5. Undvik om möjligt att ge mer pengar när vecko- eller månadspengen är slut. På så sätt lär du barnet att hushålla med begränsade resurser.

 6. Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

 7. Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Hur mycket ska man då ge?
I 7-9 års åldern är det vanligast med veckopeng. En 7-åring får motsvarande runt 50 kronor per månad. I 10-årsåldern går de flesta över till månadspeng. Vid 13 år får många 250 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng

Ålder Månadspeng
7 50
8 100
9 100
10 120
11 150
12 200
13 250
14 400
15 500
16 950
17 1 250
18 1 250Siffrorna redovisar medianvärdet på månads- och veckopeng. Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna som gjordes i oktober 2020 där 1 025 personer deltog.