Häradssparbanken Mönsterås är en helt fristående lokal sparbank utan ägare. Många av våra kunder blandar ihop oss med Swedbank vilket inte är konstigt eftersom vi har en logotyp som liknar varandra och dessutom samarbetar vi när det gäller exempelvis IT-system och produkter.

Som en lokal fristående Sparbank agerar vi främst på den lokala marknaden med kunder som bor och verkar inom vårt område. Vårt kontor finns i Mönsterås och alla beslut fattas lokalt och det överskott vi genererar stannar i bygden.

Har du frågor om vårt samarbete med Swedbank och hur en fristående sparbank fungerar, så är du välkommen att kontakta oss.