Meny
Om oss
Kontakt och öppettider

Vårt tvåhundrade år

En flicka rider på en kvinnas rygg, en annan flicka är i närheten

"Vi behöver ta ytterligare steg framåt inom hållbarhet. Vi behöver som företag se till att våra klimatmål och det måste göras rätt sätt."

 

- Jens Henriksson, VD och koncernchef

Film - Swedbanks tvåhundrade år

Highlights

60 %

Vi satte nya klimatmål som innebär att vi ska minska vårt direkta växthusgasutsläpp med 60 procent mellan 2019–2030.

Bankpersonal inom vården

Medarbetare med tidigare erfarenhet av att jobba inom vården erbjöds att tillfälligt hjälpa till att fylla personalbristen där, med lön från oss.

6

Swedbank Robur antog en ny klimatstrategi och säkrade 6 fonder förvaltade i linje med Parisavtalet.

53 800

Vi utbildade 53 800 unga i privatekonomi genom initiativet Ung ekonomi.

55 %

55 % av våra chefer är kvinnor.

51

Via Växla jobb, ett initiativ tillsammans med Gigstr, har vi matchat företag med för mycket personal med företag som har för lite, 51 bytte jobb.

Några av årets viktigaste händelser

10 januari

Swedbank Robur antar ny klimatstrategi och ökar fokus på klimat och hållbarhet


Ambitionen är att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska vara i linje med Parisavtalets mål år 2025, och vara koldioxidneutralt till år 2040.

13 maj

Swedbank agerar strukturell rådgivare till K2A vid framtagandet av nytt ramverk för gröna aktier


Det nya ramverket för gröna aktier gör K2A till det första bolaget i världen som kommer att kunna märka sina aktier, både nuvarande och framtida, som gröna.

13 november

Swedbank tar plats i Dow Jones Sustainability Index 2020


Dow Jones Sustainability Index 2020, är ett av världens mest tongivande hållbarhetsindex, och rankar årligen världens mest hållbara företag.

Har du tid över?

Då får du hemskt gärna läsa igenom vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Du kan även läsa mer om vårt fondbolag Swedbank Roburs hållbarhetsarbete.