Meny
Om oss
Kontakt och öppettider

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhetsstipendium

Har du eller någon du känner ställt om till en mer hållbar vardag?
Brinner du eller din verksamhet lite extra för hållbarhet?

Har du eller ditt företag genomfört en omställningsresa eller har det varit en naturlig del av ditt liv eller din verksamhet under en lång tid?

Ta chansen, ansök eller nominera någon du känner till Häradssparbankens hållbarhetsstipendium.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

105 700

Antalet unga som fick utbildning i privatekonomi under 2022 via vårt initiativ Ung ekonomi.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur har delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

37 054

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet om ungt entreprenörskap. Under läsåret 2022/23 drev 37 054 elever i gymnasiet UF-företag. 

39 %

År 2022 fastställdes klimatmål för bankens låneportfölj. Målet för bolån är att minska utsläppen med 39 % till 2030. 

56 %

Jämställdhet är en viktig fråga i Swedbank, 56 % av våra chefer är kvinnor.

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Tycker ni att hållbarhet är viktigt, men har knappa resurser? Ta hjälp av vår partner PURE ACT att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsplan.

1 januari

Skärpta villkor för ansvarsfulla investeringar

Swedbank Robur skärper och förtydligar sin policy för ansvarsfulla investeringar ytterligare. Ett exempel är att investeringar i kommersiell spelverksamhet upphör.

27 september

Hållbar upplåning och finansiering

Vi lanserar nytt ramverk för hållbar upplåning och finansiering. Med detta som grund kan vi emittera gröna, sociala och hållbarhetsobligationer för att finansiera lån och investeringar med miljömässiga och/eller sociala fördelar.

27 november

Antar nya klimatmål till 2030

Vi antar klimatmål till 2030 för att minska utsläppen i kreditportföljen. De nya klimatmålen omfattar fem sektorer: bolån, kommersiella fastigheter, kraftproduktion, olja och gas, samt stål.