Vad är okomplicerade instrument?

Okomplicerade finansiella instrument är generellt enkla att förstå och risken är satt till låg eller medelhög nivå. För de flesta okomplicerade värdepapper, med undantag för teckningsrätter och depåbevis, behöver vi inte pröva om affären är passande för dig när du ska köpa eller sälja.