I snart trettio år har Hand in Hand genom en kombination utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att 2,7 miljoner småföretag har startats. Det har gett över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av vårt arbete och våra donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. Vi arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

*En småföretagare beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.