Spara i eget namn

  • Du väljer själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna. När du tycker det är dags kan du ge sparandet som gåva.
  • Du kan starta ett barnsparande i eget namn på ett investeringssparkonto (ISK) eller ett fondkonto i internetbanken eller appen. 
  • Tänk på: När du sparar i eget namn är pengarna juridiskt sett dina. Om du vill vara säker på att pengarna går till barnet om du skulle avlida, behöver du skriva ett testamente. Ett alternativ är att spara i en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. För att starta en kapitalförsäkring behöver du kontakta oss.

Spara i barnets namn

  • Ett barnsparande som öppnas i barnets namn och personnummer förvaltas av föräldrarna tills barnet fyller 18 år.
  • När ett sparande i barnets namn ska öppnas behöver båda föräldrarna (eller förmyndare) besöka ett bankkontor och skriva under avtalet alternativt så lämnar den ena vårdnadshavaren en så kallad engångsfullmakt åt den andra.
  • Från det att barnet fyller 18 år bestämmer barnet helt själv över sitt sparande.