Reseskyddet gäller som vanligt för akut sjukdom och olycksfall även om du reser till ett område som omfattas av UD:s avrådan. Om du reser till ett land som omfattas av UD:s avrådan gäller dock inte katastrofskyddet för att ta sig till en säkrare plats. För de länder som UD inte längre avråder från gäller katastrofskyddet som vanligt.

Om du nyligen varit sjuk eller skadad, i till exempel covid-19, kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands eftersom försäkringen har vissa begränsningar.

Du som semestrar med bil eller annat fordon i sommar, tänk på att det kan vara längre svarstider på larmcentralerna än vanligt. Vi vet inte hur olika länders restriktioner kan påverka möjligheterna till snabb hjälp, inom eller utom Sveriges gränser. Det kan även vara svårt att få tag i hyrbilar, tågbiljetter och biljetter till andra färdmedel med anledning av de åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Om du befinner dig utomlands

Katastrofskyddet omfattar merkostnader på upp till 10 000 kr för att omedelbart ta sig till en säkrare plats, i det här fallet Sverige. Om du varit utomlands sedan coronakrisen inträffade och inte omedelbart tagit dig hem till Sverige gäller inte katastrofskyddet.

Om du befinner dig i ett akut krisområde ska du i första hand kontakta din researrangör eller flygbolag som hjälper dig till en säkrare plats eller tillbaka till Sverige.

Vårt katastrofskydd kan ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader, upp till 10 000 kronor per försäkrad för att hjälpa dig till en säkrare plats. Du måste kunna visa att researrangör/flygbolag inte kunnat hjälpa dig.

Har du ingen återresa bokad till Sverige avser merkostnad endast den del som nu blir dyrare än planerat
Om du sitter i karantän utomlands/landet stängt gränserna
Reseskyddet har inget moment som ersätter merkostnader för exempelvis kost och logi om du sätts i karantän eller blir kvar utomlands av andra skäl än att du själv är sjuk eller skadad.

Om du blir akut sjuk eller skadad under din utlandsvistelse kontaktar du SOS International på telefonnummer +45 70 10 50 50

Om du vill avboka en planerad resa

När UD avråder från resor till ett område ska du vända dig till din researrangör eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Avbeställningsskyddet i Hem/VillaHemPLUS omfattar endast avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall som inträffar innan avresa.

Avbeställningsskyddet gäller inte för avbokning av resa på grund av beslutet att UD avråder från resor. Att läkare avråder från att resa på grund av att du tillhör en riskgrupp ersätts inte.

Resor inom Sverige

Folkhälsomyndigetens avrådan från icke nödvändiga resor är inget som omfattas av Reseskyddet. Reseskyddet omfattar endast akut sjukdom och olycksfall om du är på resa som är planerad att vara mer än två dygn.

Avbeställningsskyddet gäller endast akut sjukdom eller olycksfall, inte på grund av att till exempel en anläggning stängs eller andra omständigheter som hindrar din resa.
Tips om var du kan vända dig (hallakonsument.se)
Det här innebär en avrådan från UD (regeringen.se)