Bankerfarenhet

Bankens styrelse sen 2014

Kalenderår 2019 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen (9/11)

Utbildning

Master in Agricultural Economics 240 hp 2002-2006
Företagsekonomi, Universität fur Bodenkultur 60 hp 2005

 Utbildning och kompetensutveckling, Bank- och finans

 Grundläggande styrelseutbildning med riskfokus, 2016

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter, SR, feb 2019

Arbetslivserfarenhet

2012- Lantbrukare, Stranda Kyckling AB
2010-12 Managing Director, DeLaval, Pakistan, Iran, Afghanistan & Bangladesh 
2009- Lantbrukare Stranda Kyckling AB
2007-2009, Sales & Marketing Manager DeLaval, NorthAfrica & Gulf 
2006-2007, Säljare Sveaverken

 

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Ordf Stranda Kyckling AB
Ordf Mönsterås Biogas AB