Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Våra bankkonton - Senaste ränteändring 2016-11-10

Konto

Ränta

Info om konto

Sparbankskonto

1,00%

Öppnas på Häradssparbankens kontor i Mönsterås eller Fliseryd. Gäller för Privatpersoner som är helkunder i Häradssparbanken. Max ett konto per person. Läs mer om villkoren här (PDF)

Strandakonto

0,20%
0,10%
0,05%
Belopp över 500 000:-
Belopp över 200 000 men under 500 000:-
Belopp 50 000 - 200 000:-
  • Samma ränta från första kronan på hela det insatta beloppet
  • Rörlig ränta
  • Lägsta saldo 50 000 kronor
  • Sex fria uttag varje kalenderår plus föregående års ränta, därefter 1 % i uttagsränta
  • Fria uttag vid omplacering till fond & försäkring i Häradssparbanken

Fasträntekonto

**

  • Löptid 3 mån
  • Löptid 6 mån
  • Löptid 12 mån

Kontakta oss för aktuella räntor.

Skogskonto

0,75%

Mönsteråskortet

1,75%

Belopp upp till 30 000:-

Mer info om Mönsteråskortet

IP-konto

0,10%

Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning från tidigast 55 år. Sparande kan också ske i aktie- eller obligationsfond samt värdepapper. Omfattas ej av Statlig insättningsgaranti.

Privatkonto Kombi

0,00%

Till ditt Privatkonto Kombi kan kan du ansluta alla våra användbara tjänster för att hantera in- och utbetalning på ett smidigt sätt.

Servicekonto

0,00%

Med ett servicekonto kan du enkelt hantera dina olika betalningar. Du får en bättre överblick över dina fasta månadsutgifter som till exempel hyra och lån.


e-sparkonto

0,00%

e-sparkonto är ett konto som du öppnar själv i internetbanken.

Ungdomskonto

0,00%

Om du är under 21 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Ett konto som du kan använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett Bankkort till kontot.

Ungdomssparkonto

0,00%

Insättningsgaranti

Konton omfattas av den statliga insättningsgarantin efter beslut från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning motsvarande det belopp kunden satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in.

Så här fungerar Insättningsgarantin
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.
För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida:

Samtliga konton omfattas av statlig insättningsgaranti exl. IP-konto.

Stäng Skriv ut