Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Räntor, priser och kurser

Betala utan kontanter

Det finns flera alternativ till kontanter. Här får du några exempel och tips på hur du betalar på ett smidigare, säkrare och smartare sätt.