Hållbara företag ger bättre vinster (2017)

Att förbättra världen och tjäna pengar går hand i hand för världens största företag. Bolagen som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler, visar en ny studie från Boston Consulting Group.
Ny studie: Hållbara företag ger bättre vinst
Total Societal Impact: A New Lens for Strategy

Meaningful Brands (2017)

En global studie från Havas Groups visar hur varumärken med ett högre syfte besegrar börsen med 206 % över en tioårsperiod
2017 Meaningful Brands®

Edelman's 2017 Earned Brand-studie (2017)

  • 57 % av alla globala konsumenter skulle köpa eller också bojkotta ett varumärke när de inte har samma syn på sociala eller politiska frågor.
  • 30 % säger att de är mer benägna att agera syftesdrivna i de här positionerna än vad de var för tre år sedan.

Konsumenter handlar utifrån sin övertygelse

Cone Communications-studier (2017 och 2016)

1. Unga människor har ett ännu större behov av ett meningsfullt jobb och kan acceptera lägre lön för att arbeta för ett ansvarsfullt företag.
2016 Cone Communications studie: Millennials medarbetarengagemang
2. Nästan 9 av 10 konsumenter säger att de skulle köpa en produkt baserad på värderingarna
2017 Cone Communications CSR-studie

Global Purpose Index 2016

  • 64% av anställda är mer nöjda när de har ett meningsfull jobb

Global studie om syftet med att arbeta av Imperative och LinkedIn

Harvardprofessor: ”Hållbara företag presterar bättre” (2015)

Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete.

Harvardprofessor: Hållbara företag presterar bättre