De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

För företag med anställda gäller från och med den 1 juli 2020 ordinarie regler. Detta innebär att vanliga nivåer på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift gäller på de löner som företaget betalar ut från och med juli 2020.

Reglerna om tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) som finns för enmansföretag som anställer sin första medarbetare gäller dock precis som tidigare fram till och med 31 december 2021.

För vem?

Alla företag som betalar egenavgifter.

Hur går ansökan till?

För lägre egenavgifter lämnar du in en ny preliminär inkomstdeklaration. Det kan du göra hur många gånger som helst.

Nedsatt arbetsgivaravgift kunde man lämna i arbetsgivardeklarationen för löner som utbetaldes fram till och med den 30 juni 2020.

Läs mer på Skatteverket.