Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Om oss
Kontakt och öppettider

Online-apoteket MEDS har dubblat personalen under krisen

För online-apoteket MEDS har covid-19-krisen inneburit rekordtillväxt. Med en tredubblad försäljning – nästan över en natt – tog de hjälp av initiativet Växla jobb och kompetensplattformen Gigstr för sin rekrytering och har idag dubblerat sin personalstyrka.

Två kvinnor vid en dator i hemmet

Apoteksutmanaren MEDS grundades 2017 och öppnade sin första nätbutik 2018. När covid-19 krisen tog fart i början av mars i år, fick de en livets skola i att skala upp.

”Vi såg en tredubbling i försäljning, eller vissa dagar fyra gånger så stor, och det skedde nästan över en natt”, säger Marika Baltscheffsky, Chief Marketing Officer på MEDS.

Som ett relativt nystartat och litet bolag, var det förstås en jätteutmaning, även om det var en angenäm utmaning.

”Vi visste att vi behövde skala upp, och att vi behövde göra det riktigt fort”, berättar Marika Baltscheffsky, och på bara några veckor hade företaget dubblat personalstyrkan från 70 till 140 personer.

Mest akut var att få personal till lager och kundtjänst, för att möta den ökade efterfrågan på apoteksvaror, men även inom HR och försäljning behövdes personal.

Mycket av rekryteringen den första tiden gjordes direkt av chefer, då företaget inte hade någon HR-avdelning på plats. Marika och MEDS kom också tidigt i kontakt med kompetensplattformen Gigstr, som erbjöd hjälp att matcha deras behov av personal med personal som förlorat sina jobb i andra branscher under krisen i ett initiativ kallat ”Växla jobb” – ett samarbete med Swedbank.

”För oss blev det en win win. Gigstr avlastade oss och gjorde en första screening. Vi började med några personer på kundtjänst och lager och utökade sedan initiativet för att vi var så nöjda.”

De rekryterade kom från en bred bakgrund, allt ifrån event till sälj, musiker, en trollkarl och unga extrajobbare. De flesta började som timanställda men flera har gått över till att bli heltidsanställda av MEDS. Från att beslutet togs, tog det bara ett par dagar innan personalen från Gigstr och Växla jobb var på plats och arbetade.

MEDS största utmaning i omställningen?

”Att dubbla personalstyrkan och skala upp så snabbt det bara gick, och samtidigt behålla sammanhållningen och kulturen när det var jättemånga nya och alla hade jättemycket att göra”, säger Marika Baltscheffsky.

Där hjälpte samarbetet med Gigstr till, och att de fick in en HR-ansvarig, som även tog plats i ledningsgruppen, och som kunde fokusera på kulturarbetet och fortsatt rekrytering, säger Marika Baltscheffsky.

Fokus för MEDS under omställningen har varit att följa kundefterfrågan, utan att tumma på snabba leveranstider – deras USP som utmanare. Några av åtgärderna för att möta den ökade efterfrågan har varit att starta ett telefonapotek, där framförallt äldre får hjälp med att göra sina apoteksärenden, öppna upp en portal för företag och vården att köpa in material och släppa en app för smidigare e-handel.

”Det har varit många bollar samtidigt”, säger Marika Baltscheffsky, som ger rådet till andra snabbväxande företag: ”Spring snabbt, men ha en plan.”

Resultatet syns i MEDS siffror

”Vi hade en omsättning på närmare 100 miljoner kronor förra året som nu efter flera månader med corona har mer än dubblats”, säger Marika Baltscheffsky, som spår att on-line-marknaden för apoteksvaror bara kommer att fortsätta växa.

För Swedbank är Växla jobb ett av flera initiativ som genomförts de senaste åren för att möta ett behov på arbetsmarknaden och ta ansvar i samhället.

”Vi såg många företag varsla, samtidigt som vi såg hur andra företag stod inför den motsatta utmaningen – att kunna lösa ett oväntat stort personalbehov”, säger säger Robert Sonck, ansvarig för företagssegmenten inom Norden på Swedbank. ”Med Växla jobb vill vi hjälpa både för företag och anställda under en svår tid.”

Har ditt företag också behov av att ställa om personal?

Genom Växla jobb, ett initiativ från Swedbank och Gigstr, har svenska företag möjlighet att byta personal med varandra.

Så här funkar Växla jobb 

 

Två kvinnor vid en dator i hemmet

Apoteksutmanaren MEDS grundades 2017 och öppnade sin första nätbutik 2018. När covid-19 krisen tog fart i början av mars i år, fick de en livets skola i att skala upp.

”Vi såg en tredubbling i försäljning, eller vissa dagar fyra gånger så stor, och det skedde nästan över en natt”, säger Marika Baltscheffsky, Chief Marketing Officer på MEDS.

Som ett relativt nystartat och litet bolag, var det förstås en jätteutmaning, även om det var en angenäm utmaning.

”Vi visste att vi behövde skala upp, och att vi behövde göra det riktigt fort”, berättar Marika Baltscheffsky, och på bara några veckor hade företaget dubblat personalstyrkan från 70 till 140 personer.

Mest akut var att få personal till lager och kundtjänst, för att möta den ökade efterfrågan på apoteksvaror, men även inom HR och försäljning behövdes personal.

Mycket av rekryteringen den första tiden gjordes direkt av chefer, då företaget inte hade någon HR-avdelning på plats. Marika och MEDS kom också tidigt i kontakt med kompetensplattformen Gigstr, som erbjöd hjälp att matcha deras behov av personal med personal som förlorat sina jobb i andra branscher under krisen i ett initiativ kallat ”Växla jobb” – ett samarbete med Swedbank.

”För oss blev det en win win. Gigstr avlastade oss och gjorde en första screening. Vi började med några personer på kundtjänst och lager och utökade sedan initiativet för att vi var så nöjda.”

De rekryterade kom från en bred bakgrund, allt ifrån event till sälj, musiker, en trollkarl och unga extrajobbare. De flesta började som timanställda men flera har gått över till att bli heltidsanställda av MEDS. Från att beslutet togs, tog det bara ett par dagar innan personalen från Gigstr och Växla jobb var på plats och arbetade.

MEDS största utmaning i omställningen?

”Att dubbla personalstyrkan och skala upp så snabbt det bara gick, och samtidigt behålla sammanhållningen och kulturen när det var jättemånga nya och alla hade jättemycket att göra”, säger Marika Baltscheffsky.

Där hjälpte samarbetet med Gigstr till, och att de fick in en HR-ansvarig, som även tog plats i ledningsgruppen, och som kunde fokusera på kulturarbetet och fortsatt rekrytering, säger Marika Baltscheffsky.

Fokus för MEDS under omställningen har varit att följa kundefterfrågan, utan att tumma på snabba leveranstider – deras USP som utmanare. Några av åtgärderna för att möta den ökade efterfrågan har varit att starta ett telefonapotek, där framförallt äldre får hjälp med att göra sina apoteksärenden, öppna upp en portal för företag och vården att köpa in material och släppa en app för smidigare e-handel.

”Det har varit många bollar samtidigt”, säger Marika Baltscheffsky, som ger rådet till andra snabbväxande företag: ”Spring snabbt, men ha en plan.”

Resultatet syns i MEDS siffror

”Vi hade en omsättning på närmare 100 miljoner kronor förra året som nu efter flera månader med corona har mer än dubblats”, säger Marika Baltscheffsky, som spår att on-line-marknaden för apoteksvaror bara kommer att fortsätta växa.

För Swedbank är Växla jobb ett av flera initiativ som genomförts de senaste åren för att möta ett behov på arbetsmarknaden och ta ansvar i samhället.

”Väldigt snabbt under krisen såg vi många företag varsla, samtidigt som vi såg hur andra företag stod inför den motsatta utmaningen – att kunna lösa ett oväntat stort personalbehov”, säger Ola Laurin, Chef Stora Företag & Institutioner på Swedbank.

”Med Växla jobb och möjligheten att matcha personal från arbetsplatser som för tillfället behöver växla ned, med företag som behöver personal, hoppas vi kunna underlätta både för företag och deras anställda under en svår tid”, säger Ola Laurin.

Har ditt företag också behov av att ställa om personal?

Genom Växla jobb, ett initiativ från Swedbank och Gigstr, har svenska företag möjlighet att byta personal med varandra.

Så här funkar Växla jobb 

 

Online-apoteket MEDS har dubblat personalen under krisen

För online-apoteket MEDS har covid-19-krisen inneburit rekordtillväxt. Med en tredubblad försäljning – nästan över en natt – tog de hjälp av initiativet Växla jobb och kompetensplattformen Gigstr för sin rekrytering och har idag dubblerat sin personalstyrka.

Två kvinnor vid en dator i hemmet

Apoteksutmanaren MEDS grundades 2017 och öppnade sin första nätbutik 2018. När covid-19 krisen tog fart i början av mars i år, fick de en livets skola i att skala upp.

”Vi såg en tredubbling i försäljning, eller vissa dagar fyra gånger så stor, och det skedde nästan över en natt”, säger Marika Baltscheffsky, Chief Marketing Officer på MEDS.

Som ett relativt nystartat och litet bolag, var det förstås en jätteutmaning, även om det var en angenäm utmaning.

”Vi visste att vi behövde skala upp, och att vi behövde göra det riktigt fort”, berättar Marika Baltscheffsky, och på bara några veckor hade företaget dubblat personalstyrkan från 70 till 140 personer.

Mest akut var att få personal till lager och kundtjänst, för att möta den ökade efterfrågan på apoteksvaror, men även inom HR och försäljning behövdes personal.

Mycket av rekryteringen den första tiden gjordes direkt av chefer, då företaget inte hade någon HR-avdelning på plats. Marika och MEDS kom också tidigt i kontakt med kompetensplattformen Gigstr, som erbjöd hjälp att matcha deras behov av personal med personal som förlorat sina jobb i andra branscher under krisen i ett initiativ kallat ”Växla jobb” – ett samarbete med Swedbank.

”För oss blev det en win win. Gigstr avlastade oss och gjorde en första screening. Vi började med några personer på kundtjänst och lager och utökade sedan initiativet för att vi var så nöjda.”

De rekryterade kom från en bred bakgrund, allt ifrån event till sälj, musiker, en trollkarl och unga extrajobbare. De flesta började som timanställda men flera har gått över till att bli heltidsanställda av MEDS. Från att beslutet togs, tog det bara ett par dagar innan personalen från Gigstr och Växla jobb var på plats och arbetade.

MEDS största utmaning i omställningen?

”Att dubbla personalstyrkan och skala upp så snabbt det bara gick, och samtidigt behålla sammanhållningen och kulturen när det var jättemånga nya och alla hade jättemycket att göra”, säger Marika Baltscheffsky.

Där hjälpte samarbetet med Gigstr till, och att de fick in en HR-ansvarig, som även tog plats i ledningsgruppen, och som kunde fokusera på kulturarbetet och fortsatt rekrytering, säger Marika Baltscheffsky.

Fokus för MEDS under omställningen har varit att följa kundefterfrågan, utan att tumma på snabba leveranstider – deras USP som utmanare. Några av åtgärderna för att möta den ökade efterfrågan har varit att starta ett telefonapotek, där framförallt äldre får hjälp med att göra sina apoteksärenden, öppna upp en portal för företag och vården att köpa in material och släppa en app för smidigare e-handel.

”Det har varit många bollar samtidigt”, säger Marika Baltscheffsky, som ger rådet till andra snabbväxande företag: ”Spring snabbt, men ha en plan.”

Resultatet syns i MEDS siffror

”Vi hade en omsättning på närmare 100 miljoner kronor förra året som nu efter flera månader med corona har mer än dubblats”, säger Marika Baltscheffsky, som spår att on-line-marknaden för apoteksvaror bara kommer att fortsätta växa.

För Swedbank är Växla jobb ett av flera initiativ som genomförts de senaste åren för att möta ett behov på arbetsmarknaden och ta ansvar i samhället.

”Väldigt snabbt under krisen såg vi många företag varsla, samtidigt som vi såg hur andra företag stod inför den motsatta utmaningen – att kunna lösa ett oväntat stort personalbehov”, säger Ola Laurin, Chef Stora Företag & Institutioner på Swedbank.

”Med Växla jobb och möjligheten att matcha personal från arbetsplatser som för tillfället behöver växla ned, med företag som behöver personal, hoppas vi kunna underlätta både för företag och deras anställda under en svår tid”, säger Ola Laurin.

Har ditt företag också behov av att ställa om personal?

Genom Växla jobb, ett initiativ från Swedbank och Gigstr, har svenska företag möjlighet att byta personal med varandra.

Så här funkar Växla jobb 

 

Online-apoteket MEDS har dubblat personalen under krisen

För online-apoteket MEDS har covid-19-krisen inneburit rekordtillväxt. Med en tredubblad försäljning – nästan över en natt – tog de hjälp av initiativet Växla jobb och kompetensplattformen Gigstr för sin rekrytering och har idag dubblerat sin personalstyrka.

Två kvinnor vid en dator i hemmet

Apoteksutmanaren MEDS grundades 2017 och öppnade sin första nätbutik 2018. När covid-19 krisen tog fart i början av mars i år, fick de en livets skola i att skala upp.

”Vi såg en tredubbling i försäljning, eller vissa dagar fyra gånger så stor, och det skedde nästan över en natt”, säger Marika Baltscheffsky, Chief Marketing Officer på MEDS.

Som ett relativt nystartat och litet bolag, var det förstås en jätteutmaning, även om det var en angenäm utmaning.

”Vi visste att vi behövde skala upp, och att vi behövde göra det riktigt fort”, berättar Marika Baltscheffsky, och på bara några veckor hade företaget dubblat personalstyrkan från 70 till 140 personer.

Mest akut var att få personal till lager och kundtjänst, för att möta den ökade efterfrågan på apoteksvaror, men även inom HR och försäljning behövdes personal.

Mycket av rekryteringen den första tiden gjordes direkt av chefer, då företaget inte hade någon HR-avdelning på plats. Marika och MEDS kom också tidigt i kontakt med kompetensplattformen Gigstr, som erbjöd hjälp att matcha deras behov av personal med personal som förlorat sina jobb i andra branscher under krisen i ett initiativ kallat ”Växla jobb” – ett samarbete med Swedbank.

”För oss blev det en win win. Gigstr avlastade oss och gjorde en första screening. Vi började med några personer på kundtjänst och lager och utökade sedan initiativet för att vi var så nöjda.”

De rekryterade kom från en bred bakgrund, allt ifrån event till sälj, musiker, en trollkarl och unga extrajobbare. De flesta började som timanställda men flera har gått över till att bli heltidsanställda av MEDS. Från att beslutet togs, tog det bara ett par dagar innan personalen från Gigstr och Växla jobb var på plats och arbetade.

MEDS största utmaning i omställningen?

”Att dubbla personalstyrkan och skala upp så snabbt det bara gick, och samtidigt behålla sammanhållningen och kulturen när det var jättemånga nya och alla hade jättemycket att göra”, säger Marika Baltscheffsky.

Där hjälpte samarbetet med Gigstr till, och att de fick in en HR-ansvarig, som även tog plats i ledningsgruppen, och som kunde fokusera på kulturarbetet och fortsatt rekrytering, säger Marika Baltscheffsky.

Fokus för MEDS under omställningen har varit att följa kundefterfrågan, utan att tumma på snabba leveranstider – deras USP som utmanare. Några av åtgärderna för att möta den ökade efterfrågan har varit att starta ett telefonapotek, där framförallt äldre får hjälp med att göra sina apoteksärenden, öppna upp en portal för företag och vården att köpa in material och släppa en app för smidigare e-handel.

”Det har varit många bollar samtidigt”, säger Marika Baltscheffsky, som ger rådet till andra snabbväxande företag: ”Spring snabbt, men ha en plan.”

Resultatet syns i MEDS siffror

”Vi hade en omsättning på närmare 100 miljoner kronor förra året som nu efter flera månader med corona har mer än dubblats”, säger Marika Baltscheffsky, som spår att on-line-marknaden för apoteksvaror bara kommer att fortsätta växa.

För Swedbank är Växla jobb ett av flera initiativ som genomförts de senaste åren för att möta ett behov på arbetsmarknaden och ta ansvar i samhället.

”Vi såg många företag varsla, samtidigt som vi såg hur andra företag stod inför den motsatta utmaningen – att kunna lösa ett oväntat stort personalbehov”, säger säger Robert Sonck, ansvarig för företagssegmenten inom Norden på Swedbank. ”Med Växla jobb vill vi hjälpa både för företag och anställda under en svår tid.”

Har ditt företag också behov av att ställa om personal?

Genom Växla jobb, ett initiativ från Swedbank och Gigstr, har svenska företag möjlighet att byta personal med varandra.

Så här funkar Växla jobb 

 

Online-apoteket MEDS har dubblat personalen under krisen

För online-apoteket MEDS har covid-19-krisen inneburit rekordtillväxt. Med en tredubblad försäljning – nästan över en natt – tog de hjälp av initiativet Växla jobb och kompetensplattformen Gigstr för sin rekrytering och har idag dubblerat sin personalstyrka.