Hur går ansökan till?

Du kan ansöka om stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. Du gör ansökan via tillvaxtverket.se 

Vad gäller för korttidspermittering?

  • Enligt regeringens förslag är lönetaket 44 000 kronor.
  • Semesterersättning, tjänstepension och sociala avgifter ingår inte. Det måste finnas stöd för korttidspermittering i ditt kollektivavtal (har du inte kollektivavtal så ska minst 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidspermittering) 
  • Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom enheten.