Häradssparbanken
Box 93, 383 22 Mönsterås
Tel: 0499-452 00, Fax: 0499-133 10
Clearing 8331-1
Bankgiro 981-3312
Mail: info@haradssparbanken.se

Mönsteråskontoret:
Besöksadress:
Storgatan 44, Mönsterås

Kassans öppettider:
Må Ti On: 10.00-15.00
To: 10.00-18.00
Fre: 10.00-15.00

Rådgivning:
Må: 10.00-18.00
Ti On: 10.00-16.00
To: 10.00-18.00
Fre: 10.00-16.00

Fliserydskontoret:
Tel: 0491-920 16, Fax: 0491-920 10
Besöksadress:
Åbyvägen 3, 380 53 Fliseryd

Kassans öppettider:
Ti: 10.00-13.00
To: 10.00-13.00 samt 14.00-18.00
Dessa tider kommer att gälla även under hösten

Rådgivning:
Må: 10.00-18.00
Ti On: 10.00-16.00
To: 10.00-18.00
Fre: 10.00-15.00

 

 

Om banken

Häradssparbanken Mönsterås fortsätter den rörelse, som bedrivits av Mönsterås sockens sparbank sedan 1908 och av Stranda Härads sparbank sedan 1910.

1998 förvärvade Häradssparbanken FöreningsSparbankens kontorsrörelse i Mönsterås och 2000 förvärvades kontorsrörelsen i Fliseryd.

Häradssparbanken har idag 23 årsarbetare och en affärsvolym uppgående till 4,2 miljarder. Verksamhetsområdet är Mönsterås kommun.

Häradssparbanken Mönsterås är en fristående sparbank vilket innebär att den saknar ägare. Högsta beslutande organ är bankens huvudmän, 36 st till antalet. Huvudmännen utser en styrelse som består av 10 ledamöter. Både huvudmän och styrelse är lokalt förankrade.

Stranda Härads Sparbank startade sin verksamhet år 1910.

Affärsvolym 1942 var 2.471.257:47 kr

Fliseryds Sparbank startade verksamheten år 1862.

Affärsvolym 1942 var 976.336:27 kr


 

Facebook

Mönsteråskortsapp

Mobilbanken
Mobilbanken företag
Mobilbanken ung